พื้นฐานธุรกิจคาสิโน โดย Mansi Aggarwal | ยื่นเมื่อ 04 ตุลาคม 2548 แนะนำบทความ บทความ ความคิดเห็น พิมพ์บทความแบ่งปันบทความนี้บน Facebookแบ่งปันบทความนี้บน Twitterแบ่งปันบทความนี้บน Linkedinแบ่งปันบทความนี้ใน Redditแบ่งปันบทความนี้บน Pinterest เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ คาสิโนมุ่งเน้นไปที่ผลกำไร อย่างไรก็ตาม กิจการของพวกเขามีความหลากหลายและหลากหลายกว่าองค์กรอื่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่คาสิโนตามใจชอบ ได้แก่ การพนัน ร้านอาหาร โรงแรม การพนันในตัวเองค่อนข้างซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยเกมไพ่ เครื่องจักร และเกมบนโต๊ะต่างๆ การแปลงเงินเป็นชิปเนื่องจากกระแสเงินสดไหลเข้าจำนวนมากและการคุกคามจากการโจรกรรมถือเป็นศิลปะในตัวเอง นอกเหนือจากนี้มีกำลังคนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นองค์กรที่ได้รับใบอนุญาตจึงต้องเสียภาษีเช่นกัน เพื่อเพิ่มทั้งหมดนี้ มีการตรวจสอบเป็นระยะซึ่งกำหนดความต่อเนื่องของใบอนุญาต ดังนั้นการเปิดและตรวจสอบคาสิโนจึงต้องมีการบ้านเป็นจำนวนมาก ทุกคาสิโน เช่นเดียวกับองค์กรอื่น ๆ มีโครงสร้างแบบลำดับชั้น ตำแหน่งสูงสุดในคาสิโนสามารถเป็นเจ้าของหรือคณะกรรมการ โดยทั่วไปแล้ว คาสิโนจะมีผู้จัดการระดับล่างคอยดูแลการดำเนินงานต่างๆ ของคาสิโน ซึ่งรวมถึงผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคาสิโน ฯลฯ จำนวนแผนกและผู้จัดการขึ้นอยู่กับขนาดของคาสิโนและช่วงของกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคาสิโน เนื่องจากกระแสเงินสดจำนวนมาก แผนกบัญชีของคาสิโนจึงแตกต่างจากแผนกอื่นๆ มีโครงสร้างของตัวเองที่ประกอบด้วยห้าระดับซึ่งรวมถึงเสมียน แคชเชียร์ พนักงานห้องนิรภัย ผู้จัดการด้านการเงิน นักบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน แง่มุมที่สำคัญของโลกการพนันคือกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานควบคุมและกฎหมายมีความสำคัญมากในขณะที่บริหารจัดการคาสิโน บทบัญญัติและข้อบังคับเหล่านี้มีขั้นตอนการออกใบอนุญาต กฎการเล่นเกม ฯลฯ เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ การบัญชีถือเป็นส่วนสำคัญของคาสิโน การบัญชีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบันทึกกระแสเงินสดทั้งหมดอย่างเหมาะสมและละเอียดถี่ถ้วน การป้องกันการโจรกรรมขณะบันทึกธุรกรรมเหล่านี้ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดข้างต้นนั้นค่อนข้างยากเนื่องจากมีการรายงานธุรกรรมทั้งหมดวันละครั้งและธุรกรรมนี้เป็นจำนวนมากมหาศาล การบัญชีที่ยุติธรรมช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของคาสิโน ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น รายได้ที่เกิดจากคาสิโนเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับรัฐบาล ภาษีทำหน้าที่เป็นทั้งการยับยั้งการพนันเป็นแหล่งรายได้ มีการเรียกเก็บภาษีในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ กระบวนการบัญชีของคาสิโนได้รับการประเมินโดยวิธีการตรวจสอบ ในขณะที่การตรวจสอบภายในเป็นประจำมีความสำคัญ การตรวจสอบตามกฎหมายยังดำเนินการโดยหน่วยงานควบคุมการเล่นเกม การตรวจสอบภายในช่วยให้คาสิโนป้องกันการโกงเป็นหลัก กิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงอาจทำให้คาสิโนต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ ไม่ต้องพูดถึงค่าความนิยมและลูกค้า ผู้ตรวจสอบอิสระตรวจสอบการทำงานของคาสิโน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคาสิโนทำการซื้อขายในคลังสาธารณะ กิจกรรมทางการเงินส่วนใหญ่ของคาสิโนเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คาสิโนในปัจจุบันมีความหลากหลายและพัฒนา เนวาดาและนิวเจอร์ซีย์กำลังกลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงสำหรับทุกคน และไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางการพนันอีกต่อไป การกระจายความเสี่ยงนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจก็ต่อเมื่อเจ้าของและเจ้าของตระหนักดีถึงการตัดสินใจและความหมายของพวกเขา ดังนั้นความรู้และข้อมูลอย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคาสิโนที่ทำกำไรได้

เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ คาสิโนมุ่งเน้นไปที่ผลกำไร อย่างไรก็ตาม กิจการของพวกเขามีความหลากหลายและหลากหลายกว่าองค์กรอื่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่คาสิโนตามใจชอบ ได้แก่ การพนัน ร้านอาหาร โรงแรม การพนันในตัวเองค่อนข้างซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยเกมไพ่ เครื่องจักร และเกมบนโต๊ะต่างๆ การแปลงเงินเป็นชิปเนื่องจากกระแสเงินสดไหลเข้าจำนวนมากและการคุกคามจากการโจรกรรมถือเป็นศิลปะในตัวเอง นอกเหนือจากนี้มีกำลังคนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นองค์กรที่ได้รับใบอนุญาตจึงต้องเสียภาษีเช่นกัน เพื่อเพิ่มทั้งหมดนี้ มีการตรวจสอบเป็นระยะซึ่งกำหนดความต่อเนื่องของใบอนุญาต ดังนั้นการเปิดและตรวจสอบคาสิโนจึงต้องมีการบ้านเป็นจำนวนมาก

ทุกคาสิโน เช่นเดียวกับองค์กรอื่น ๆ มีโครงสร้างแบบลำดับชั้น ตำแหน่งสูงสุดในคาสิโนสามารถเป็นเจ้าของหรือคณะกรรมการ โดยทั่วไปแล้ว คาสิโนจะมีผู้จัดการระดับล่างคอยดูแลการดำเนินงานต่างๆ ของคาสิโน ซึ่งรวมถึงผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคาสิโน ฯลฯ จำนวนแผนกและผู้จัดการขึ้นอยู่กับขนาดของคาสิ betflix  โนและช่วงของกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคาสิโน เนื่องจากกระแสเงินสดจำนวนมาก แผนกบัญชีของคาสิโนจึงแตกต่างจากแผนกอื่นๆ มีโครงสร้างของตัวเองที่ประกอบด้วยห้าระดับซึ่งรวมถึงเสมียน แคชเชียร์ พนักงานห้องนิรภัย ผู้จัดการด้านการเงิน นักบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

แง่มุมที่สำคัญของโลกการพนันคือกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานควบคุมและกฎหมายมีความสำคัญมากในขณะที่บริหารจัดการคาสิโน บทบัญญัติและข้อบังคับเหล่านี้มีขั้นตอนการออกใบอนุญาต กฎการเล่นเกม ฯลฯ

เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ การบัญชีถือเป็นส่วนสำคัญของคาสิโน การบัญชีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบันทึกกระแสเงินสดทั้งหมดอย่างเหมาะสมและละเอียดถี่ถ้วน การป้องกันการโจรกรรมขณะบันทึกธุรกรรมเหล่านี้ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดข้างต้นนั้นค่อนข้างยากเนื่องจากมีการรายงานธุรกรรมทั้งหมดวันละครั้งและธุรกรรมนี้เป็นจำนวนมากมหาศาล การบัญชีที่ยุติธรรมช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของคาสิโน ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น รายได้ที่เกิดจากคาสิโนเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับรัฐบาล ภาษีทำหน้าที่เป็นทั้งการยับยั้งการพนันเป็นแหล่งรายได้ มีการเรียกเก็บภาษีในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ

กระบวนการบัญชีของคาสิโนได้รับการประเมินโดยวิธีการตรวจสอบ ในขณะที่การตรวจสอบภายในเป็นประจำมีความสำคัญ การตรวจสอบตามกฎหมายยังดำเนินการโดยหน่วยงานควบคุมการเล่นเกม การตรวจสอบภายในช่วยให้คาสิโนป้องกันการโกงเป็นหลัก กิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงอาจทำให้คาสิโนต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ ไม่ต้องพูดถึงค่าความนิยมและลูกค้า ผู้ตรวจสอบอิสระตรวจสอบการทำงานของคาสิโน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคาสิโนทำการซื้อขายในคลังสาธารณะ กิจกรรมทางการเงินส่วนใหญ่ของคาสิโนเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คาสิโนในปัจจุบันมีความหลากหลายและพัฒนา เนวาดาและนิวเจอร์ซีย์กำลังกลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงสำหรับทุกคน และไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางการพนันอีกต่อไป การกระจายความเสี่ยงนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจก็ต่อเมื่อเจ้าของและเจ้าของตระหนักดีถึงการตัดสินใจและความหมายของพวกเขา ดังนั้นความรู้และข้อมูลอย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคาสิโนที่ทำกำไรได้